Skoči na vsebino

Aktualna prosta delovna mesta v podjetju

V svojo ekipo vabimo novega sodelavca/ko, ki ima izkušnje in znanja s področja računovodstva.
Delovne naloge:
obsegajo kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige, vodenje pomožnih knjig in razčlenjevalnih razvidov, sestavljanje bilance stanja, sestavljanje davčnih obračunov, izvajanje plačilnega prometa in evidentiranje porabe finančnih sredstev, obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.

Kaj pričakujemo:
– izobrazbo VI. stopnje ekonomske smeri,
– ustrezne delovne izkušnje z računovodskega področja,
– poznavanje finančno računovodskih standardov in zakonodaje,
– obvladovanje procesov računovodstva in izdelave računovodskih izkazov,
– znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
– osnovno računalniško znanje,
– poznavanje organiziranosti in procesa družbe.

Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.

 

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zadnja objava 22.11.2022, rok za prijavo je 15 dni.

Zaradi povečanega obsega poslovanja zaposlimo Projektnega vodjo. Iščemo samoiniciativno osebo, ki ima smisel za reševanje tehničnih problemov, je pozitivno naravnana in usmerjena k doseganju rezultatov, je visoko organizirana ter ji delo v timu ne predstavlja težav.

Delovne naloge:
obsegajo pripravljanje projektnih planov, zagotavljanje pravočasne
izvedbe projektov, izdelovanje tehniško tehnoloških predpisov. Delo projektnega vodje zahteva sodelovanje pri uvajanju novih strojev, tehnologij in razvoju novih izdelkov, sodelovanje pri preizkusih orodij in določanju izboljšav, vodenje ali sodelovanje v projektnih skupinah, prenos
znanja ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju. Obvladati mora planiranje, organizacijo delovnih skupin, upravljanje nalog in reševanje problemov.

Kaj pričakujemo:
– izobrazbo VI. st. strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
– znanje angleškega ali nemškega jezika (dobro razumevanje),
– 2 leti izkušenj na podobnih delovnih mestih,
– obvladovanje 3D grafičnega konstruiranja,
– obvladovanje računalniških orodij.

Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zadnja objava 22.11.2022, rok za prijavo je 15 dni.

Zaradi povečanega obsega dela v podjetju, bi radi zaposlili CNC operaterja, ki je natančen, zanesljiv, odgovoren ter samostojen pri svojem delu.
Delovne naloge:
Delo zajema vse vrste izvajanja nalog obdelave kovine, pripravljanje, nastavljanje in posluževanje stiskalnic, strojev in naprav ter izvajanje avtokontrole. Delo obsega tudi skrbi za čistočo in urejeno delovno okolje ter sredstev. Opravljajo se tudi druga dela po navodilu nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa. Delo poteka v izmenah, od ponedeljka do petka.
Kaj pričakujemo:
Od kandidatov pričakujemo srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja). Zaželeno je osnovnega znanje programiranja strojev, branja načrtov ter znanja tujih jezikov (angleščine ali nemščine). Izkušnje na podobnem delovnem mestu so velika prednost, niso pa pogoj.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas 1 leta s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve. Zaposlitev se sklene za polni delovni čas.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zadnja objava 22.11.2022, rok za prijavo je 15 dni.

Zaposlimo natančno in zanesljivo osebo na delovno mesto Tehnolog kakovosti za izvajanje kontrole sposobnosti in stabilnosti procesa ter izdelka.
Delovne naloge:
obsegajo izvajanje kontrole sposobnosti in stabilnosti procesa ter izdelka, izdelovanje kontrolne dokumentacije, izvajanje vzorčne in izhodne kontrole, kontroliranje merilnih naprav in merilnih pripomočkov ter opravljanje meritev na 3D stroju. Merilec sodeluje pri sproščanju procesov in pri reševanju reklamacij. Vodi in vzdržuje vse potrebne evidence, zapise in poročila. Dela po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.

Kaj pričakujemo:
– izobrazbo VI. st. strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
– branje osnovnih tehnoloških risb,
– poznavanje zakonitosti merilne tehnike in postopkov merjenja,
– poznavanje FMEA in 8D metod,
– obvladovanje statističnih metod (MSA, SPC),
– poznavanje proizvodnega procesa in proizvodnega programa,
– obvladovanje standardov kakovosti,
– znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
– osnovno računalniško znanje.

Izpit za presojevalca kakovosti predstavlja prednost pri izbiri kandidatov, ni pa pogoj za zasedbo delovnega mesta.
Kaj nudimo:

Nudimo zaposlitev za določen čas enega leta, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas ter možnost kariernega razvoja.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zadnja objava 22.11.2022, rok za prijavo je 15 dni.

Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo Nastavljalca orodij.
Delovne naloge:
obsegajo menjavo orodij na stiskalnicah v kovinski industriji, pripravo in
nastavitve raznih stiskalnic, strojev in naprav ter opravljanje strojnih bolj zahtevnih
del na najbolj zahtevnih proizvodih. Nadzorovanje in izvrševanje predpisanega
preventivnega vzdrževanja in opravljanje zapisov. Delo zajema tudi samostojno kontrolo opravljanja delovnih operacij in izdelanih predmetov dela. Opravljalo se tudi druga dela po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.
Kaj pričakujemo:
– izobrazbo IV. stopnje kovinarske ali druge tehnične smeri,
– obvladovanje in razumevanje tehnične dokumentacije,
– poznavanje orodij in materialov,
– sporazumevanje v slovenskem jeziku.
Kaj nudimo:

Nudimo zaposlitev za določen čas 3 mesece, s poskusno dobo 1 meseca, z možnostjo podaljšanja zaposlitve.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zadnja objava 22.11.2022, rok za prijavo je 15 dni.

Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo več ljudi na delovno mesto Varilec-ključavničar. Iščemo zanesljive, odgovorne ljudi z ustreznimi delovnimi izkušnjami.
Delovne naloge:
varjenje tanjše pločevine po MIG/MAG postopku, vari so večinoma krajši. Delo obsega tudi opravljanja dela na aparatu za točkovno-uporovno varjenje ter druge vrste obdelave in dodelave pločevine.
Kaj pričakujemo:

– izobrazbo IV. st. kovinarske ali druge tehnične smeri,
– ustrezne delovne izkušnje s področja varjenja,
– poznavanje materialov na področju varjenja,
– sporazumevanje v slovenskem ali angleškem jeziku.

Kaj nudimo:

Nudimo zaposlitev za določen čas 1 leta, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve ter možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zadnja objava 22.11.2022, rok za prijavo je 15 dni.

Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo dobro organizirano, visoko motivirano in timsko naravnano osebo na delovno mesto Vodja izmene.
Delovne naloge:
obsegajo vodenje in organiziranje proizvodnega procesa izmene pri
predelovanju kovine v avtomobilski industriji, nadziranje in motiviranje delavcev v
izmeni, izobraževanje delavcev, dnevni nadzor nad izvajanjem nalog, spremljanje
izvajanja planov, reševanje reklamacij in zastojev v proizvodnji, skrb za izboljšave
delovnega procesa, usklajevanje dela s planerjem proizvodnje in vodjem proizvodnje,
opravljanje zahtevnih delovnih operacij na osnovi tehnoloških predpisov ter priprava in
nastavitve raznih stiskalnic, strojev in naprav. Vodja izmene skrbi za ustrezno poučenost in usposobljenost delavcev ter usklajuje delo z drugimi organizacijskimi enotami.
Kaj pričakujemo:
– izobrazbo V. stopnje elektro, strojne ali druge tehnične smeri,
– obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
– obvladovanje delovne opreme, strojev in tehnološkega procesa in ustrezno vodenje delovne skupine,
– znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
– osnovno računalniško znanje.

Želeno dodatno znanje:
– delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu,
– izpit za viličarja,
– izpit za upravljalca mostnega dvigala,
– znanja nastavljanje parametrov varjenja in nastavljanje strojev.

Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas enega leta, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas ter možnost nadaljnjega kariernega razvoja.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zadnja objava 22.11.2022, rok za prijavo je 15 dni.

V svojo ekipo zaposlimo dobro organizirano in visoko motivirano osebo na prosto delovno mesto Vodje proizvodnje. Iščemo osebo, ki ima jasno izražene vodstvene sposobnosti in ji delo v timu ne predstavlja težav.

Delovne naloge obsegajo načrtovanje, vodenje, organiziranje in nadziranje dela na svojem delovnem področju, pripravljanje in izvajanje planskih ciljev ter racionalizacijo proizvodnje. Skrbi za zagotavljanje preskrbljenosti proizvodnje z vsemi potrebnimi viri ter sodeluje pri reševanju reklamacij in izpeljavi korektivnih ukrepov. Vodja proizvodnje sodeluje pri uvajanju tehničnih in tehnoloških sprememb. Skrbi za pripravo in nadzor nad izvajanjem standardov kakovost ter sodeluje in usklajuje delo z drugimi organizacijskimi enotami in poslovnimi partnerji. Redno spremlja razvoj stroke ter uvaja novosti na svojem delovnem področju. Vodi in vzdržuje potrebne evidence, zapise ter poročila.

Kaj pričakujemo od kandidata:
– izobrazbo VI. st. strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
– obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
– poznavanje standardov in metod svojega delovnega področja,
– poznavanje surovin, vhodnih materialov in produktov,
– obvladovanje projektnega vodenja,
– 3 leta izkušenj na podobnem delovnem mestu,
– znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
– osnovno računalniško znanje,
– timsko naravnost in vodstvene sposobnosti.

Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zadnja objava 22.11.2022, rok za prijavo je 15 dni.

Obrazec za prijavo na delovno mesto